Hur effektivt är doxycyklin för uti?

En urinvägsinfektion (UTI) orsakas ofta av bakterier, och brukar påverka blåsan, men kan i sällsynta fall sprida sig till andra delar av kroppen. Många väljer att behandla dessa infektioner snabbt, eftersom de kan orsaka smärta, obehag och frekvent urinering. Ofta tar man doxycyklin för UTI-lättnad, eftersom antibiotikamedicin är en av de mer effektiva behandlingarna som finns tillgängliga, från och med 2011.

Att ta doxycyklin för att behandla ett UTI dödar inte omedelbart de bakterier som orsakar infektionen. I stället förhindrar detta läkemedel bakterierna att växa och dela, och en persons immunsystemceller kan då attackera bakterierna. Av detta skäl måste antibiotikumet tas under en tidsram om en till två veckor för att vara effektiv.

Vanligtvis är att ta doxycyklin för UTI-behandling det mest effektiva när det tas i doser på 100 mg (mg) till 200 mg varje dag. Barn tar ofta lägre doser, baserat på deras kroppsvikt. Denna dos motsvarar 1 mg till 2 mg av läkemedlet för varje kilo (0,45 kg) vikt. Som nämnts tas läkemedlet normalt i upp till två veckor, men ibland måste det tas längre för att bekämpa en infektion helt.

Vissa omständigheter kan begränsa hur väl användningen av doxycyklin för UTI kommer att fungera. Detta antibiotikum påverkar i viss utsträckning vissa bakteriestammar, såsom Chlamydia och Mycoplasma. Infektioner orsakade av andra typer av bakterier kommer därför vanligtvis inte att behandlas så snabbt eller lika effektivt av detta läkemedel. Bakterier kan också bli resistenta mot antibiotika över tid, så ibland kommer en infektion som orsakas av Chlamydia eller Mycoplasma inte att reagera på doxycyklin.

Liksom alla mediciner, kan taxycyklin för UTI orsaka biverkningar. För vissa människor kan dessa biverkningar vara så allvarliga att andra droger verkar mer värdefulla. Dessa effekter kan innefatta en brännande känsla i halsens baksida och smärtsamma reaktioner mot solljus, även om de är sällsynta. Andra mediciner genererar generellt inte dessa effekter.

Svårigheten hos UTI kan också avgöra om doxycyklin kommer att vara en effektiv behandling. Bakterier från detta medicinska tillstånd kan ibland spridas till njurarna. I allmänhet kan njureinfektioner som är relativt milda och som inte har varit närvarande under mycket tid fortfarande behandlas av doxycyklin. Infektioner som har blivit allvarligare kan dock göra detta läkemedel mindre effektivt vid behandling av både UTI och njurarna.