Hur behandlar jag en förstärkt axel?

En förstärkt axel uppstår när en av ledband som stöder axeln blir alltför sträckt eller delvis sönder. Detta kan uppstå på grund av fall, ett direkt slag mot axeln eller en tvungen vridning av den drabbade armen. Symtom på en förankrad axel kan innehålla smärta, svullnad eller minskad förmåga att röra den drabbade armen eller axeln. Behandlingsalternativen kan innefatta vila, isterapi eller stödjande apparater som t.ex. en hylsa eller slinga.

Om en fördröjd axel misstänks, ska en läkare konsulteras för att få omfattningen av skadan medicinsk utvärderad. I många fall kan detta tillstånd behandlas framgångsrikt hemma. Att vila den drabbade axeln är en viktig del av återhämtningen, eftersom för mycket rörelse kan fördröja läkningsprocessen eller orsaka ytterligare skador.

Isterapi kan bidra till att minska smärtan och inflammationen i samband med denna typ av skada. Denna behandlingsmetod är särskilt användbar under de första 24 till 48 timmarna efter skada. Ett ispack kan placeras på den skadade axeln i ca 15 minuter i taget och kan upprepas flera gånger per dag.

Over-the-counter mediciner som aspirin eller ibuprofen kan vara till hjälp för att lindra smärtan och minska inflammationen i samband med en förkylning. Om dessa läkemedel inte ger tillräcklig smärtlindring, kan en läkare ordinera starkare smärtstillande läkemedel. Stödjapparater som slingar eller axlar kan hjälpa till att stabilisera axeln och underlätta för att undvika överanvändning under läkningsprocessen.

När smärtan från skadan börjar dämpas, kan mjuka övningar bidra till att påskynda läkningsprocessen och återställa styrkan till den skadade axeln. Om dessa övningar blir smärtsamma bör de avbrytas tills axeln har fått lite mer tid att läka. En läkare eller fysioterapeut bör övervaka träningsprogrammet för att säkerställa att övningarna utförs på ett säkert sätt som undviker ytterligare belastning på axeln.

Ibland kan kirurgisk ingrepp bli nödvändigt för att effektivt behandla denna typ av skada. Detta är inte vanligt och indikeras vanligtvis endast om det har skett väsentlig skada som involverar axelbandamenten eller omgivande strukturer. Om kirurgi blir nödvändigt är det särskilt viktigt att försöka undvika framtida skador på axeln, eftersom dessa ledband kan fortsätta att vara lite svagare än de var före den ursprungliga förstörda axeln.