Är diuretika säkra?

Diuretika är föreningar som används för att rensa kroppen av överskott av vatten. Tillsammans med naturliga diuretika som enbär eller guldgrå, finns det ett antal överklagande vattenpiller och till och med receptbelagda läkemedel som kan hjälpa till att utvisa överskott av vatten. Medan diuretika av något slag är säkra vid användning på ett ansvarsfullt sätt finns det flera faror som är inblandade i oövervakad och överdriven användning.

Korrekt användning av vattenpiller är i samband med ödem, ett tillstånd där kroppen håller en ohälsosam mängd vätska. De flesta produkter med någon form av diuretiska egenskaper kommer att stimulera urinprocessen. Genom att uppmuntra njurarna att bearbeta vätskan och eliminera den som urin, lindras svullnad och uppblåsta känslor som åtföljer ödem inom en kort tidsperiod. När överskottsvätskan är utvisad avbryts användningen av diuretiska substanser.

Tyvärr väljer många människor att misshandla vattenpiller. Genom att ta produkterna för länge och i alltför frekventa doser finns det en stark chans att kroppen inte längre svarar på naturliga stimuli. När detta händer fungerar njurarna inte längre automatiskt och kräver medicinering för att få meddelandet att bearbeta vätska. Den enda lösningen är att avfyra ämnet och börja tillåta kroppens naturliga processer att återställa sig och återställa en hälsosam och naturlig cykel av vatteneliminering.

Kanske är en av de farligare användningarna av diuretika kopplad till kost och viktminskning. Alltför ofta kommer människor som vill förlora en liten mängd vikt att använda vattenpiller för att snabbt utvisa vad de anser vara överflödig vätska lagrad i kroppen. Resultatet är en kropp som lämnas utan tillräckliga fuktnivåer i kroppen, vilket skapar den perfekta miljön för alla problem som kommer med uttorkning. Om en korrekt nivå av vätska i kroppen inte återställs finns det en god chans att en eller flera organers funktion kommer att äventyras. Förutom njurarna kan hjärtat och andningsorganen påverkas negativt. Även hjärnan kommer sannolikt att lida.

Slutsatsen är att diuretika, liksom många mediciner, endast är avsedda att användas under vård av en kvalificerad läkare. När det används på exakt det sätt som anges, och endast för den tillåtna tidsramen, kan diuretika vara till nytta för hälsan. Men att välja att förlita sig på vattenpiller som kosttillskott eller bara för att främja regelbunden eliminering av vätskor är ett mycket farligt tillvägagångssätt och bör undvikas till varje pris.