Är det säkert att kombinera azitromycin och ibuprofen?

Det är vanligt att oroa sig för biverkningar och läkemedelsinteraktioner vid användning av antibiotika, eftersom vissa av dessa läkemedel kan få oönskade effekter när de tas med andra läkemedel. I allmänhet anses detta inte vara fallet vid kombination av azitromycin och ibuprofen, eftersom inga signifikanta läkemedelsinteraktioner har rapporterats av dem som använder båda medicinerna. Azitromycin och ibuprofen kan troligen tas tillsammans säkert, utan risk för interaktioner mellan läkemedel. Ibuprofen används för smärta, medan detta antibiotikum tas för att bekämpa infektion.

Azitromycin är en typ av antibiotika som kallas en makrolid, en term som hänvisar till närvaron av en kemisk bildning som kallas en makrolidring. Makrolidringen är antibiotikans aktivitetsplats och fungerar genom att hindra bakterier från att syntetisera nya proteiner. Azitromycin kan vara giftigt hos personer med njure eller leversjukdom eller vissa typer av hjärtproblem, men är säkert att ta för de flesta andra människor.

Ibuprofen är ett nonsteroidalt antiinflammatoriskt läkemedel (NSAID) som minskar smärta och inflammation genom att minska nivåerna av inflammatoriska hormoner. Även om detta läkemedel är tillgängligt över disken kan det vara farligt när det används på lång sikt, särskilt för personer med lever- eller njursjukdom, och cirkulation eller hjärtproblem. Det är säkert för de flesta att använda så länge doseringsanvisningarna följs korrekt.

Både azitromycin och ibuprofen har därför vissa biverkningar som användarna måste vara medvetna om när de tar droger för att behandla infektion eller smärta. Trots detta är båda medicinerna säkra att ta av någon som annars är frisk. De flesta människor riskerar endast små biverkningar som störd mage, milda matsmältningsfrågor och trötthet.

Vissa antibiotika kan ha allvarliga interaktioner med andra läkemedel, däribland biprodukter som ibuprofen. Konsekvenserna av sådana interaktioner kan sträcka sig från det relativt mindre till livshotande. Exempelvis minskar läkemedelsinteraktioner effektiviteten hos en eller båda medicinerna som används, medan andra kan orsaka våldsamma reaktioner som kräver medicinsk behandling. I en situation där läkemedel tas för hjärtproblem eller annan allvarlig sjukdom, kan detta vara en dödlig läkemedelsinteraktion. När det gäller azitromycin och ibuprofen har det emellertid inte rapporterats några signifikanta rapporter om dessa interaktioner, och det anses allmänt säkert att använda båda dessa läkemedel tillsammans så länge de tas som rekommenderas av läkare.